Welkom!

 

Deze website geeft je informatie over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Asse voor het schooljaar 2019-2020.

De aanmeldingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van 1 februari tot en met 12 februari 2019 en voor alle andere kinderen van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019.

Indien je je kind niet hebt aangemeld dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op dinsdag 28 mei 2019 om je kind in te schrijven in een school.                           

 

Infoavond:

Op maandag 21 januari 2019 vond er een infoavond plaats in Spinibo. Via deze link kan je de presentatie herbekijken.

 

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2017

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2017 die pas effectief starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.